Número romano CMV

O número romano CMV corresponde ao número 905 (novecentos e cinco).

CMV
=
905

O número CMV é construído da seguinte forma: 1000 - 100 + 5

Numeral
Decimal
905
0
1MCXI
2MMCCXXII
3MMMCCCXXXIII
4CDXLIV
5DLV
6DCLXVI
7DCCLXXVII
8DCCCLXXXVIII
9CMXCIX

Número anterior: CMIV = 904

Número seguinte: CMVI = 906

Conversor de números romanos

Romano: CMV
Decimal:

Os algarismos romanos

Número
Romano
Número
Arábico
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000