Número romano CLXX

O número romano CLXX corresponde ao número 170 (cento e setenta).

CLXX
=
170

O número CLXX é construído da seguinte forma: 100 + 50 + 10 + 10

Numeral
Decimal
170
0
1MCXI
2MMCCXXII
3MMMCCCXXXIII
4CDXLIV
5DLV
6DCLXVI
7DCCLXXVII
8DCCCLXXXVIII
9CMXCIX

Número anterior: CLXIX = 169

Número seguinte: CLXXI = 171

Conversor de números romanos

Romano: CLXX
Decimal:

Os algarismos romanos

Número
Romano
Número
Arábico
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000