Número romano MDCCXLIX

O número romano MDCCXLIX corresponde ao número 1749 (mil e setecentos e quarenta e nove).

MDCCXLIX
=
1749

O número MDCCXLIX é construído da seguinte forma: 1000 + 500 + 100 + 100 + 50 - 10 + 10 - 1

Numeral
Decimal
1749
0
1MCXI
2MMCCXXII
3MMMCCCXXXIII
4CDXLIV
5DLV
6DCLXVI
7DCCLXXVII
8DCCCLXXXVIII
9CMXCIX

Número anterior: MDCCXLVIII = 1748

Número seguinte: MDCCL = 1750

Conversor de números romanos

Romano: MDCCXLIX
Decimal:

Os algarismos romanos

Número
Romano
Número
Arábico
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000